Chủ Nghĩa Mác Lênin Và Những Thông Tin Bạn Cần Biết

chủ nghĩa mác lênin

Chủ nghĩa Mác Lênin là một trong những hệ tư tưởng cộng sản chủ yếu. Đó là hệ tư tưởng nhà nước chính thức của Liên Xô và các đảng cầm quyền khác của Khối Phương Đông cũng như Quốc tế Cộng sản. Hồ Chí Minh đã đi theo chủ nghĩa Mác Lênin để giải phóng cho dân tộc ta.

1. Giới thiệu về chủ nghĩa Mác Lênin

Những người theo chủ nghĩa Mác Lênin nói chung ủng hộ chủ nghĩa quốc tế và phản đối chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa đế quốc và dân chủ tự do. Là một hệ tư tưởng, chủ nghĩa Mác Lênin được Joseph Stalin phát triển vào cuối những năm 1920 dựa trên sự hiểu biết và tổng hợp của ông về cả chủ nghĩa Mác Lênin chính thống. 

Ngày nay, chủ nghĩa Mác Lênin là hệ tư tưởng của các chính đảng Stalin và Maoist và vẫn là hệ tư tưởng chính thức của các đảng cầm quyền ở Trung Quốc, Cuba, Lào và Việt Nam. Sau cái chết của Vladimir Lênin vào năm 1924, chủ nghĩa Mác Lênin đã trở thành một trào lưu triết học rõ rệt ở Liên Xô khi Stalin và những người ủng hộ ông giành được quyền kiểm soát Đảng. 

chủ nghĩa mác lênin
Là chủ nghĩa được ra đời từ lâu và rất phổ biến

Chủ nghĩa Mác Lênin bác bỏ những quan niệm phổ biến của những người mácxít phương Tây về cách mạng thế giới. Coi đó là điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội, ủng hộ quan niệm về chủ nghĩa xã hội ở một nước. Đến cuối những năm 1920, Stalin thiết lập sự chính thống về tư tưởng giữa Đảng Cộng sản Nga (những người Bolshevik), Liên Xô và Quốc tế Cộng sản để thiết lập chủ nghĩa Mác Lênin phổ quát. 

Vào cuối những năm 1930, sách giáo khoa chính thức Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô (Bolshevik) (1938) của Stalin đã phổ biến thuật ngữ chủ nghĩa Mác Lênin cho những người cộng sản và không cộng sản. 

2. Tổng quan chủ nghĩa Mác Lênin

Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Đế quốc Nga trước đây , chủ nghĩa Bolshevik là cơ sở tư tưởng cho Liên Xô. Với tư cách là đảng tiên phong định hướng cho sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội, đảng cộng sản đã thể hiện những chính sách của mình là đúng đắn. 

Trong thời hạn năm năm kể từ cái chết của Vladimir Lenin (1924), Joseph Stalin lên nắm quyền và là người lãnh đạo của Liên Xô. Đồng thời là người đưa ra giả thuyết và áp dụng các lý thuyết xã hội chủ nghĩa Mác Lênin như phương tiện chính trị sử dụng để thực hiện kế hoạch của mình cho Liên Xô và đối với chủ nghĩa xã hội thế giới.

Sau khi Trung-Xô chia rẽ những năm 1960, Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Liên Xô tuyên bố là người thừa kế duy nhất và kế vị Stalin liên quan đến việc giải thích đúng đắn chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng lãnh đạo chủ nghĩa cộng sản thế giới.

Ở Bắc Triều Tiên, chủ nghĩa Mác Lênin chính thức bị thay thế vào năm 1977 bởi Juche. Tuy nhiên, chính phủ đôi khi vẫn được gọi là chủ nghĩa Mác Lê nin, hoặc phổ biến hơn là chủ nghĩa Stalin, do cấu trúc chính trị và kinh tế của nó. Juche được mô tả là một phiên bản của chủ nghĩa cực đoan dân tộc Triều Tiên, cuối cùng đã phát triển sau khi mất đi các yếu tố chủ nghĩa này ban đầu.  

3. Lịch sử chủ nghĩa Mác Lênin

3.1. Những người Bolshevik, Cách mạng Tháng Hai và Đại chiến (1903–1917)

Mặc dù chủ nghĩa Mác Lênin được tạo ra sau khi Vladimir Lenin qua đời dưới chế độ Josef Stalin ở Liên Xô, nó vẫn tiếp tục là hệ tư tưởng chính thức của nhà nước sau khi chế độ Stalin và của các quốc gia theo chủ nghĩa này khác. 

Triết học của chủ nghĩa Mác Lênin có nguồn gốc là hoạt động chính trị ủng hộ, tích cực của phe Bolshevik của Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga trong việc thực hiện thay đổi chính trị ở nước Nga Sa hoàng. 

Sự lãnh đạo của Lênin đã biến những người Bolshevik thành đội tiên phong chính trị của đảng. Bao gồm các nhà cách mạng chuyên nghiệp thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ bầu ra các nhà lãnh đạo và cán bộ. Cũng như xác định chính sách thông qua thảo luận tự do, sau đó được thực hiện một cách dứt khoát thông qua hành động thống nhất.

chủ nghĩa mác lênin
Vladimir Lenin, người lãnh đạo phe Bolshevik trong Đảng Lao động Dân chủ Xã hội Nga

Mười hai năm trước Cách mạng Tháng Mười năm 1917, những người Bolshevik đã thất bại trong việc kiểm soát Cách mạng Tháng Hai năm 1905 vì các trung tâm hành động cách mạng quá xa nhau để có sự phối hợp chính trị thích hợp. 

Quan trọng nhất, kinh nghiệm của cuộc cách mạng này đã khiến Lenin quan niệm về phương thức bảo trợ cho cách mạng xã hội chủ nghĩa thông qua kích động, tuyên truyền và một chính đảng nhỏ được tổ chức tốt, có kỷ luật. 

3.2. Cách mạng Tháng Mười và Nội chiến Nga (1917–1922) 

Vào tháng 3 năm 1917, sự thoái vị của Sa hoàng Nicholas II đã dẫn đến việc thành lập Chính phủ lâm thời Nga. Sau đó trong Cách mạng Tháng Mười, việc những người Bolshevik giành chính quyền chống lại Chính phủ Lâm thời đã dẫn đến việc họ thành lập Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết Nga (1917–1991). Tuy nhiên các vùng của Nga vẫn bị Phong trào Da trắng phản cách mạng chiếm đóng.

Các chính sách kinh tế ban đầu của Bolshevik từ năm 1917 đến năm 1918 rất thận trọng, hạn chế quốc hữu hóa các tư liệu sản xuất vốn là tài sản riêng của tầng lớp quý tộc Nga trong chế độ quân chủ Sa hoàng. Lenin ngay lập tức cam kết tránh gây bất lợi cho giai cấp nông dân bằng cách nỗ lực lôi kéo họ rời xa những người Cách mạng Xã hội chủ nghĩa, cho phép nông dân tiếp quản các điền trang của quý tộc trong khi không có quốc hữu hóa ngay lập tức đối với tài sản của nông dân. 

chủ nghĩa mác lênin
Rosa Luxemburg một nhà Marxist người Ba Lan – người ủng hộ chủ nghĩa bảo vệ cách mạng của Lênin

Năm 1921, Chính sách Kinh tế Mới đã khôi phục một số doanh nghiệp tư nhân để tạo sức sống cho nền kinh tế Nga. Là một phần trong thỏa hiệp thực dụng của Lênin với các lợi ích tài chính bên ngoài vào năm 1918, chủ nghĩa tư bản nhà nước Bolshevik tạm thời trả lại 91% công nghiệp cho sở hữu tư nhân hoặc quỹ tín thác. Cho đến khi người Nga Xô viết học được công nghệ và kỹ thuật cần thiết để vận hành và quản lý các ngành công nghiệp. 

3.3. Sự lên nắm quyền của Stalin (1922–1928)

Di chúc của Lênin đã chỉ định Trotsky và Stalin là những người có khả năng nhất trong Ủy ban Trung ương. Thế nhưng ông đã chỉ trích gay gắt họ. Lenin nói rằng Stalin nên bị loại khỏi chức vụ Tổng bí thư của đảng và thay thế ông ta bằng “một số người khác chỉ vượt trội hơn Stalin ở một khía cạnh, đó là khoan dung hơn, trung thành hơn, lịch sự hơn.”

Chủ nghĩa xã hội của Stalin ở một quốc gia nhấn mạnh điều độ và phát triển các mối quan hệ tích cực giữa Liên Xô và các nước khác để tăng cường thương mại và đầu tư nước ngoài. Những phát triển chính trị ở Liên Xô bao gồm việc Stalin loại bỏ các yếu tố dân chủ còn lại khỏi đảng bằng cách mở rộng quyền kiểm soát của mình đối với các thể chế của nó và loại bỏ mọi đối thủ có thể có. 

chủ nghĩa mác lênin
Di chúc chính trị của Lenin ra lệnh phế truất Stalin làm Tổng bí thư vì tính cách lạm dụng 

Các cấp bậc và hồ sơ của đảng gồm có các thành viên từ các tổ chức công đoàn và nhà máy, những người mà Stalin kiểm soát vì không có những người Bolshevik cũ nào khác mâu thuẫn với chủ nghĩa Mác Lênin.

Vào cuối những năm 1930, Liên Xô thông qua Hiến pháp Liên Xô năm 1936, chấm dứt các ưu đãi bỏ phiếu có trọng số đối với người lao động. Ban hành chế độ phổ thông đầu phiếu trên mọi nam và nữ trên 18 tuổi và tổ chức các Xô viết thành hai cơ quan lập pháp. Đó là Xô viết của Liên bang (đại diện cho các khu vực bầu cử) và Xô viết các dân tộc (đại diện cho các nhóm dân tộc của đất nước). 

3.4. Chủ nghĩa xã hội ở một quốc gia (1928–1945)

Bắt đầu từ năm 1928, các kế hoạch 5 năm của Stalin cho nền kinh tế quốc dân Liên Xô đã đạt được tốc độ công nghiệp hóa nhanh chóng (than, sắt thép, điện và dầu khí,…) và tập thể hóa nông nghiệp. 

Trong những năm 1930, quá trình công nghiệp hóa nhanh chóng của đất nước đã thúc đẩy quá trình chuyển đổi xã hội học của người dân Liên Xô. Từ nghèo đói sang tương đối khá giả. Khi những người nông dân mù chữ về chính trị chuyển từ chế độ nông nô Sa hoàng sang quyền tự quyết và trở thành những công dân thành thị có nhận thức về chính trị.

Nền kinh tế chủ nghĩa Mác Lênin đã hiện đại hóa nước Nga từ đặc điểm xã hội nông dân mù chữ của chế độ quân chủ sang xã hội xã hội chủ nghĩa biết chữ của nông dân có học và công nhân công nghiệp. Thất nghiệp hầu như đã được xóa bỏ ở nước này trong những năm 1930.

Sự phát triển xã hội ở Liên Xô bao gồm việc từ bỏ quyền kiểm soát xã hội và cho phép thử nghiệm dưới thời Lenin. Để thúc đẩy một xã hội cứng nhắc và độc tài dựa trên kỷ luật, pha trộn các giá trị truyền thống của Nga với cách giải thích của Stalin về chủ nghĩa Mác.

Dưới thời Lenin, hệ thống giáo dục cho phép nới lỏng kỷ luật trong các trường học dựa trên lý thuyết của chủ nghĩa Mác. Nhưng Stalin đã đảo ngược điều này vào năm 1934. Với việc đưa vào học chính thức, sử dụng các kỳ thi và điểm số, khẳng định toàn quyền của giáo viên. 

3.5. Thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh (1992 – nay) 

Kể từ khi các chế độ chủ nghĩa Mác Lênin ở Đông Âu, Liên Xô và nhiều chế độ theo chủ nghĩa này ở châu Phi sụp đổ. Chỉ một số đảng theo chủ nghĩa này còn nắm quyền. Bao gồm Trung Quốc, Cuba, Lào và Việt Nam. 

Ở châu Âu, một số đảng theo chủ nghĩa Marx-Lenin vẫn còn mạnh. Ở châu Á, một số chế độ và phong trào theo chủ nghĩa Mác – Lênin vẫn tiếp tục tồn tại. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã tiếp tục chương trình cải cách những năm 1980 của Đặng Tiểu Bình. Bằng cách bắt đầu quá trình tư nhân hóa đáng kể nền kinh tế quốc dân. Đồng thời, không có sự tự do hóa chính trị tương ứng nào đã xảy ra như những năm trước đối với các nước Đông Âu. 

chủ nghĩa mác lênin
Chủ nghĩa này hiện vẫn còn được áp dụng trên nhiều quốc gia

Ở châu Phi, một số quốc gia theo chủ nghĩa Marx-Lenin đã tự cải tổ và duy trì quyền lực. Tại Zimbabwe , cựu Tổng thống Robert Mugabe Của ZANU – PF, nhà lãnh đạo lâu đời của đất nước, là một người theo chủ nghĩa Mác Lênin

Ở Bắc Mỹ, Đảng Cộng sản Cách mạng, Hoa Kỳ do Chủ tịch Bob Avakian lãnh đạo tổ chức một cuộc cách mạng nhằm lật đổ hệ thống tư bản và thay thế nó bằng một nhà nước xã hội chủ nghĩa. Tại Nam Mỹ, Colombia đang ở giữa một cuộc nội chiến diễn ra từ năm 1964 giữa chính phủ Colombia và quân đội cánh hữu liên kết chống lại hai nhóm du kích theo chủ nghĩa Mác Lênin. Đó là Quân đội Giải phóng Quốc gia và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia. 

Bài viết trên là một số thông tin liên quan đến chủ nghĩa Mác Lênin, hy vọng sẽ cho bạn thông tin hữu ích và cần thiết.