Đạo Đức Và Những Khía Cạnh Liên Quan Trong Cuộc Sống

đạo đức

Ngày nay, các giá trị đạo đức đang ngày càng được quan tâm. Rất nhiều câu chuyện, vấn đề trong xã hội được đưa ra để bàn luận về khía cạnh này. Có thể xem đây là một thước đo các giá trị và nhân cách của con người trong xã hội hiện đại.

1. Tổng quan về đạo đức

Đạo đức là sự phân biệt các ý định, quyết định và hành động giữa những ý định được phân biệt là đúng đắn và những hành động không đúng đắn. Đạo đức có thể là một tập hợp các tiêu chuẩn hoặc nguyên tắc bắt nguồn từ quy tắc ứng xử của một triết học, tôn giáo hoặc nền văn hóa cụ thể. 

đạo đức
Là khái niệm phân biệt được các điều đúng và điều sai

Hoặc nó có thể bắt nguồn từ một tiêu chuẩn mà một người tin rằng phải phổ biến. Cũng có thể đồng nghĩa cụ thể với “lòng tốt” hoặc “tính đúng đắn”. Ngoài ra vô đạo đức là sự chống đối với điều tốt hoặc đúng.

2. Định nghĩa

Đạo đức là một thuật ngữ đa nghĩa. Nó thường được dùng để mô tả cách dạy ứng xử và các bài học thực hành của các tác phẩm văn học nghệ thuật. Là một thuật ngữ mô tả về các lĩnh vực văn hóa và xã hội, định nghĩa này biểu thị những thói quen và chuẩn mực hành vi thiết lập hành vi đúng và sai cho các cá nhân trong các xã hội cụ thể. 

đạo đức
Khái niệm của yếu tố đạo đức

Về mặt quy phạm, đạo đức là sự phản ánh có hệ thống và có nguyên tắc liên quan đến việc xác định đâu là tiêu chuẩn ứng xử. Theo nghĩa này, nó quy định việc thực hành đúng đắn của cuộc sống cá nhân, cộng đồng và quy định những gì tạo nên “cuộc sống tốt”. Như vậy, sự phản ánh của thuật ngữ này dựa trên thế giới quan và giá trị văn hóa, tôn giáo và lý thuyết của các xã hội cụ thể trong việc xác định các chuẩn mực hành vi đúng đắn. 

3. Biểu hiện

Ở cấp độ bên ngoài, đạo đức chỉ có thể biểu thị những phong tục và tập quán thông thường. Cho biết một thành viên trong xã hội phải hành động như thế nào trong các mối quan hệ giữa các cá nhân và hoàn cảnh xã hội. Những thực hành và phong tục này thường dựa trên nền tảng lý thuyết và lý tưởng. Đôi khi được gọi là thế giới quan thể hiện những niềm tin và giá trị nội tại của xã hội. 

Không ai được hoặc phải cảm thấy bắt buộc phải tuân theo đạo đức của người khác. Mặc dù các cá nhân rõ ràng có nghĩa vụ tuân thủ các quy định và pháp luật có tổ chức. Điều này mang tính cá nhân. 

4. Phát triển đạo đức

Phát triển đạo đức là một khái niệm trong tâm lý học. Đã nhận được sự quan tâm ít nhất trong vài thập kỷ qua từ các nhà tâm lý học cũng như từ các nhà triết học. Một khía cạnh quan trọng của khía cạnh này là chúng ta có thể giúp cho bản thân mình và người khác để trở nên giỏi hơn về bất kỳ vấn đề, lĩnh vực nào trong cuộc sống. 

Lý thuyết về sự phát triển đạo đức có nhiều điểm chung với tâm lý học phát triển – đó là nghiên cứu về cách con người tiến hóa về mặt tâm lý trong suốt cuộc đời của họ. Có thể cho rằng cả tâm lý học phát triển và các lý thuyết về phát triển đạo đức đều bắt nguồn từ cùng một nguồn. Đó là các lý thuyết triết học cổ đại về sự phát triển của con người. 

Tính trung lập về giá trị tương đối của các lý thuyết phát triển tâm lý cũng có ý nghĩa đối với các ứng dụng giáo dục. Chúng ta có xu hướng nghĩ rằng giáo dục có ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển đạo đức hơn là sự phát triển tâm lý. Ít nhất một số triết gia tin rằng việc chúng ta có trở thành người tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào những gì và cách chúng ta được dạy. 

đạo đức
Đạo đức giúp định hình được nhận thức và hành vi của con người 

5. Cảm xúc đạo đức

Cảm xúc đạo đức như cảm giác tội lỗi cho thấy bản thân cảm thấy cam kết với một chuẩn mực. Do đó, các nhà nghiên cứu đã giải thích sự tồn tại của thuật ngữ này như là tiền thân của sự phát triển bản sắc đạo đức.

Chúng thúc đẩy các hành vi chẳng hạn như xin lỗi, và chúng hạn chế hành vi hung hăng. Tuy nhiên, nếu những cảm xúc đạo đức không được lường trước, rất có thể sự phức tạp trong nhận thức sẽ được sử dụng sai để đạt được các mục tiêu cá nhân. 

Do đó, hiểu được cảm xúc trong bối cảnh xung đột là điều quan trọng để có thể hiểu được hành vi và giải quyết các xung đột có thể xảy ra trong cuộc sống hàng ngày. Từ góc độ động cơ, những cảm xúc đạo đức như cảm giác tội lỗi, xấu hổ hoặc tôn trọng chỉ ra rằng bản thân cảm con người sẽ cảm thấy cam kết với một chuẩn mực. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã lập luận rằng thuật ngữ đó cung cấp nền tảng ban đầu cho sự phát triển của một bản sắc tốt đẹp.

Bài viết trên là một số khía cạnh liên quan đến vấn đề đạo đức. Trong xã hội ngày nay cần chú trọng việc đào tạo và lan truyền những giá trị tốt đẹp để đất nước và con người ngày càng tiến bộ hơn.