GALAXY J & ĐỜI SỐNG


Đừng Phí Hoài Tuổi Trẻ

Đời cho ta bao nhiêu lần đôi mươi? Chúng ta đang “trẻ”, thì hãy sống cho đáng tuổi trẻ. Mỗi khi chần chừ, đắn đo là thêm một cơ hội bị bỏ lỡ. Vậy hãy cho bản thân 8 giây để tìm kiếm, và nắm bắt cơ hội.