Tài Sản Cố Định Là Gì? Các Thông Tin Cần Thiết Khác Về Nó

tài sản cố định

Tài sản cố định là tài sản có giá trị hữu hạn bằng tiền và thường là ở dạng vật chất. Các loại tài sản này thường luôn có thể được giao dịch với một số giá trị tiền tệ mặc dù tính thanh khoản của các thị trường khác nhau sẽ khác nhau.

Tài sản cố định là tài sản có giá trị hữu hạn bằng tiền và thường là ở dạng vật chất. Các loại này thường luôn có thể được giao dịch với một số giá trị tiền tệ mặc dù tính thanh khoản của các thị trường khác nhau sẽ khác nhau.

1. Tài sản cố định là gì?

Tài sản cố định đối lập với tài sản vô hình có giá trị lý thuyết hơn là giá trị trao đổi giao dịch. Giá trị ròng và hoạt động cốt lõi của một doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào tài sản của nó. Quản lý tài sản và tác động của tài sản là một trong những lý do chính khiến các công ty duy trì bảng cân đối kế toán tổng thể. 

Tài sản được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán và phải cân đối theo phương trình đơn giản tài sản trừ đi nợ phải trả bằng vốn chủ sở hữu của cổ đông chi phối bảng cân đối kế toán.

Các công ty có hai loại tài sản: cố định và vô hình. Nó là loại tài sản cơ bản nhất trên bảng cân đối kế toán. Chúng thường là dạng tài sản chính trong hầu hết các ngành. Chúng cũng thường dễ hiểu và giá trị nhất. 

Nó là tài sản có giá trị hữu hạn hoặc rời rạc và thường là dạng vật chất. Việc xem xét nhanh bảng cân đối kế toán sẽ cung cấp cách bố trí của loại này ở công ty được liệt kê theo tính thanh khoản. Phần tài sản của bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần, tài sản lưu động và tài sản dài hạn. 

tài sản cố định
Tài sản cố định

2. Tài sản cố định hiện tại và dài hạn

Nó có thể là tài sản lưu động hoặc tài sản dài hạn. Tài sản lưu động có thể có hoặc không hiện diện tại chỗ nhưng chúng sẽ có giá trị giao dịch hữu hạn.

Tài sản lưu động, có tính thanh khoản cao nhất của công ty bao gồm tiền, các khoản tương đương tiền, chứng khoán bán được trên thị trường và các khoản phải thu. 

Tất cả các tài sản này đều được tính vào hệ số thanh toán nhanh của công ty. Các tài sản lưu động khác được bao gồm trong việc tính toán hệ số thanh toán hiện hành của công ty.

Hệ số thanh toán hiện hành cho thấy một công ty có thể trang trải các khoản nợ ngắn hạn bằng tài sản lưu động của mình tốt như thế nào. 

Tài sản có hệ số thanh toán hiện hành bao gồm hàng tồn kho không có tính thanh khoản cao như các khoản tương đương tiền nhưng có giá trị thị trường hữu hạn và có thể được bán lấy tiền mặt nếu cần thanh lý.

Tài sản dài hạn, đôi khi được gọi là tài sản cố định, bao gồm phần thứ hai của phần tài sản trên bảng cân đối kế toán. Những tài sản này bao gồm những thứ như bất động sản, nhà máy sản xuất, thiết bị sản xuất, xe cộ, đồ nội thất văn phòng, máy tính và đồ dùng văn phòng.

Nguyên giá của những tài sản này có thể là một phần của giá vốn hàng bán của công ty nhưng bất kể chúng là những tài sản có giá trị giao dịch thực sự của công ty.

tài sản cố định
Khấu hao của nó cũng rất khó

3. So với tài sản vô hình

Giá trị tài sản rất quan trọng đối với việc quản lý vốn chủ sở hữu của cổ đông và chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu. Nó và tài sản vô hình là hai loại tài sản tạo nên danh sách tài sản đầy đủ một cách toàn diện cho một công ty.

Như vậy, cả hai giá trị đều được ghi lại trên bảng cân đối kế toán và được phân tích trong quản lý tổng hiệu suất. Tài sản vô hình bao gồm các tài sản phi vật chất thường có giá trị lý thuyết được tạo ra bằng cách định giá của chính công ty.

Những nội dung này bao gồm những thứ như bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, giấy phép và giá trị thương hiệu. Tài sản vô hình được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là tài sản dài hạn. 

Có một số giá trị được chia thành từng khoản liên quan đến tài sản vô hình có thể giúp tạo cơ sở cho giá trị bảng cân đối của chúng, chẳng hạn như chi phí đăng ký và gia hạn của chúng.

Mặc dù vậy, nhìn chung, các chi phí liên quan đến tài sản vô hình sẽ nằm trong quy định chung và phần lớn giá trị vô hình phải do doanh nghiệp tự xác định.

Phần kết

Hi vọng qua bài viết này các bạn có thể hiểu được phần nào về tài sản cố định và tầm quan trọng của nó trong kinh tế thị trường hiện nay.