Tài Sản Ngắn Hạn Là Gì Và Những Thông Tin Liên Quan

tài sản ngắn hạn là gì

Tài sản ngắn hạn (tài sản lưu động) là những tài sản có tính thanh khoản cao và có thể dễ dàng bán để thu được tiền từ thị trường, thường là trong vòng một năm. Các tài sản này có thời gian đáo hạn dưới 12 tháng, có tính chất giao dịch và thị trường cao.

1. Tài sản ngắn hạn là gì?

Tài sản ngắn hạn là tài sản được nắm giữ trong một năm hoặc ít hơn, trong đó kế toán sử dụng thuật ngữ “hiện tại” để chỉ một tài sản dự kiến ​​sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong năm tới. Cả hai khoản phải thu và số dư hàng tồn kho đều là tài sản lưu động.

Tài sản ngắn hạn hoặc tài sản lưu động được áp dụng khi tính toán một số tỷ số tài chính quan trọng. Chẳng hạn như tỷ số thanh toán hiện hành, hệ số vòng quay và đo lường khả năng thanh khoản của công ty.

tài sản ngắn hạn là gì
Tài sản lưu động (ngắn hạn) là những tài sản có tính thanh khoản cao

2. Cách tài sản ngắn hạn hoạt động

Được kế toán xác định là ngắn hạn, do đó tài sản ngắn hạn tương đương với tiền mặt hoặc một tài sản sẽ được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm. Ví dụ: Hàng tồn kho được chuyển đổi thành tiền mặt khi các mặt hàng được bán cho khách hàng. Và số dư tài khoản phải thu được chuyển đổi thành tiền mặt khi khách hàng thanh toán hóa đơn. Cả hai khoản phải thu và số dư hàng tồn kho đều là tài sản lưu động.

4. Ví dụ về các tỷ số tài chính ngắn hạn

Khi các nhà quản lý đưa ra quyết định với các tỷ lệ tài chính, có một số tỷ lệ quan trọng được sử dụng để đưa ra quyết định về tính thanh khoản. Các tỷ lệ hiện tại, ví dụ, được tính bằng cách chia tài sản hiện tại của nợ ngắn hạn. Hệ số này đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ phải trả của một công ty trong ngắn hạn. Các công ty cũng sử dụng tỷ lệ vòng quay để tính toán mức độ nhanh chóng mà tài sản lưu động có thể chuyển đổi thành tiền mặt trong ngắn hạn.

Ví dụ, tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho so sánh chi phí bán hàng với hàng tồn kho để đo lường tần suất doanh nghiệp bán toàn bộ hàng tồn kho trong một năm. Các doanh nghiệp cũng sử dụng hệ số vòng quay các khoản phải thu để phân tích số ngày cần thu để thu được số dư bình quân các khoản phải thu. Nếu các nhà quản lý có thể theo dõi hiệu quả dòng tiền ngắn hạn, thì công ty cần ít tiền hơn để hoạt động mỗi tháng.

tài sản ngắn hạn là gì
Tài sản ngắn hạn là tài sản được nắm giữ trong một năm hoặc ít hơn

5.   Ưu điểm

  • Chúng có tính thanh khoản cao và được sử dụng để quản lý vốn lưu động của công ty.
  • Chúng được sử dụng để phân tích tỷ lệ và phân tích nhóm ngang hàng. Nó cũng cho biết trạng thái thanh khoản của công ty là gì và tính thanh khoản của công ty như thế nào để hoàn trả các nghĩa vụ ngắn hạn.
  • Có một lượng tài sản lưu động tốt trong bảng cân đối kế toán của công ty làm cho công ty có tính thanh khoản cao. Ngoài ra, nó cho chúng ta biết về các kế hoạch của công ty khi có nhiều tiền mặt hơn và thu nhập giữ lại nhiều hơn được sử dụng cho tương lai và đầu tư hơn nữa vào các mục tiêu tương lai của công ty.
  • Tài sản kỳ hạn ngắn hoặc ngắn hạn có khả năng chuyển đổi và sử dụng cao. Chúng tồn tại vật chất và hữu hình.

 6. Nhược điểm

  • Quá nhiều phần của bảng cân đối kế toán bị ràng buộc bởi tài sản lưu động, nó có thể là một dấu hiệu của tình hình tài chính xấu của công ty.
  • Quá nhiều vốn bị mắc kẹt trong tài sản lưu động của công ty cho thấy nguồn vốn lưu động của công ty kém hiệu quả. Và công ty đang không sử dụng hợp lý tài sản lưu động của mình. 
  • Nó có thể gây mất thị phần và kinh doanh.
  • Tài sản này có tính thanh khoản cao nên là một phần tốt để phân tích vì bất kỳ công ty nào cũng không thể có quá nhiều tài sản lưu động trong bảng cân đối kế toán. Đặc biệt là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng.

Do đó, việc phân tích tài sản ngắn hạn một cách cẩn thận là rất cần thiết để duy trì một công ty hoạt động hiệu quả. Ngoài ra, tài sản lưu động được sử dụng nhiều trong phân tích tỷ lệ của công ty. Nó cho người dùng biết vị trí của công ty so với các công ty cùng ngành trên toàn cầu.