Tảo Hôn Là Gì? Nguyên Nhân Và Những Ảnh Hưởng Của Hủ Tục Này

tảo hôn

Tảo hôn là hình thức vi phạm quyền trẻ em và khiến các em có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột và xâm hại cao. Giữa xã hội tiên tiến ngày nay, tảo hôn vẫn còn tồn tại và đã gây ảnh hưởng sâu sắc đến quyền con người và trẻ em. 

1. Tảo hôn là gì? 

Tảo hôn là một cuộc hôn nhân chính thức hoặc không chính thức, giữa một đứa trẻ với một người lớn hoặc một đứa trẻ khác. Phần lớn các cuộc hôn nhân trẻ em là giữa trẻ em gái và đàn ông và bắt nguồn từ bất bình đẳng giới. Vấn nạn này ảnh hưởng đến cả trẻ em gái và trẻ em trai, nhưng nó ảnh hưởng không cân đối đến trẻ em gái, đặc biệt là ở Nam Á. Đây là nơi có tỷ lệ tảo hôn cao nhất thế giới. 

Mặc dù độ tuổi trưởng thành và độ tuổi kết hôn thường được chỉ định là 18 tuổi. Cả hai yếu tố đều khác nhau giữa các quốc gia và do đó độ tuổi kết hôn có thể lớn hơn hoặc trẻ hơn ở một quốc gia nhất định. Ngay cả khi độ tuổi được quy định là 18 tuổi, truyền thống văn hóa có thể vượt qua luật pháp. Và nhiều khu vực pháp lý cho phép kết hôn sớm hơn với sự đồng ý của cha mẹ hoặc trong những trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như mang thai ở tuổi vị thành niên.

tảo hôn
Tảo hôn là việc kết hôn sớm ở trẻ em

Ấn Độ có số lượng cô dâu lớn nhất trên thế giới – một phần ba tổng số toàn cầu. Bangladesh có tỷ lệ tảo hôn cao nhất châu Á (cao thứ 4 trên thế giới). Nepal cũng là một trong những nước có tỷ lệ tảo hôn cao nhất ở châu Á đối với cả trẻ em trai và trẻ em gái. 

2. Nguyên nhân

Các yếu tố thúc đẩy và củng cố tình trạng tảo hôn bao gồm nghèo đói và các chiến lược tồn tại kinh tế, bất bình đẳng giới, niêm phong các giao dịch đất đai, tài sản hoặc giải quyết tranh chấp, kiểm soát tình dục và bảo vệ danh dự gia đình, truyền thống và văn hóa và mất an ninh. Đặc biệt là trong chiến tranh, đói kém hoặc dịch bệnh. Các yếu tố khác bao gồm quan hệ gia đình, trong đó hôn nhân là phương tiện củng cố các mối quan hệ mạnh mẽ giữa các gia đình. 

Tảo hôn là kết quả của sự tác động lẫn nhau của các lực lượng kinh tế và xã hội. Ở những cộng đồng phổ biến tục lệ này, việc lấy con gái khi còn nhỏ là một phần của một nhóm các chuẩn mực và thái độ xã hội phản ánh giá trị thấp đối với quyền con người của trẻ em gái. 

3. Tác hại của hình thức tảo hôn

Tảo hôn gây ra những hậu quả lâu dài đối với trẻ em gái, từ quan điểm sức khỏe (tinh thần và thể chất), giáo dục và phát triển xã hội. Những hậu quả này kéo dài sau tuổi vị thành niên. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tử vong cho trẻ em gái từ 15 đến 19 tuổi ở các nước đang phát triển là do mang thai và sinh con. Ở Niger, nơi được ước tính có tỷ lệ tảo hôn cao nhất thế giới, cứ 4 cô gái thì có khoảng 3 người kết hôn trước sinh nhật 18 tuổi.

tảo hôn
Hiện nay nhiều nơi trên thế giới đang phản đối tảo hôn

Trên toàn cầu, tỷ lệ kết hôn sớm ở trẻ em trai chỉ bằng 1/6 ở trẻ em gái. Nghiên cứu về tác động của vấn nạn này đối với trẻ em trai chưa đủ tuổi vị thành niên, điều mà các nhà nghiên cứu cho rằng có thể do kết hôn sớm liên quan đến trẻ em trai ít phổ biến hơn. Và trẻ em gái có nguy cơ bị ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do mang thai và sinh con sớm. Ảnh hưởng của tảo hôn đối với trẻ em trai bao gồm việc không chuẩn bị cho một số trách nhiệm như chu cấp cho gia đình, làm cha sớm và thiếu cơ hội tiếp cận giáo dục và nghề nghiệp. 

Tảo hôn là một hình thức gây nhiều tác động xấu đến trẻ em và ảnh hưởng đến nền kinh tế. Đây được xem là một hủ tục. Hiện nay, các tổ chức và quốc gia trên thế giới đều có nhiều chính sách để giảm thiểu tình trạng xấu này để bảo vệ trẻ em.