Thông Tin Và Yếu Tố Cần Có Để Trở Thành Giám Đốc Tài Chính

giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính là một chuyên gia quản lý cấp cao. Họ là người giám sát các hoạt động và công việc tài chính của một tổ chức. Các nhiệm vụ bao gồm dự báo và mô hình tài chính, chuẩn bị ngân sách và giám sát nhân viên.

1. Công việc của giám đốc tài chính

Giám đốc tài chính là thành viên của nhóm điều hành cấp cao, người quản lý tất cả các khía cạnh tài chính và tăng trưởng dài hạn của công ty. Họ thiết lập và duy trì chiến lược về tài chính của công ty để thu lợi nhuận và giám sát các hoạt động tài chính và kế toán. Các trách nhiệm cụ thể có thể khác nhau tùy theo ngành của công ty, nhưng thường bao gồm: 

  • Giám sát và chịu trách nhiệm cho vấn đề tài chính của công ty.
  • Quản lý và đào tạo cho nhân viên kế toán. 
  • Thực hiện đánh giá tài chính hàng tuần và hàng tháng, viết báo cáo để đệ trình lên nhóm quản lý cấp cao.
  • Lập ngân sách phù hợp với yêu cầu của các bộ phận công ty. 
  • Xây dựng kế hoạch và dự báo tài chính hàng năm cho công ty. 
  • Tiến hành phân tích rủi ro tài chính và lợi ích của các sáng kiến ​​kinh doanh.
giám đốc tài chính
Giám đốc tài chính là chức vụ cần có trong các doanh nghiệp

2. Các kỹ năng giám đốc tài chính cần có

Giám đốc tài chính cần kết hợp nhiều kỹ năng cứng và mềm để thành công trong vai trò của mình. Một số kỹ năng phổ biến nhất cần có bao gồm: 

2.1. Kỹ năng giao tiếp  

Giám đốc tài chính phải có kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản xuất sắc để họ có thể duy trì mối quan hệ tích cực với nhóm của mình. Đồng thời giao tiếp và cộng tác với các bộ phận nội bộ và các giám đốc điều hành cấp cao khác để truyền đạt thông tin tài chính một cách dễ hiểu. 

2.2. Kỹ năng quản lý thời gian  

Những kỹ năng này đề cập đến khả năng cân bằng và ưu tiên các dự án theo cách giúp bạn hoàn thành công việc của mình một cách kịp thời. Các giám đốc tài chính dành phần lớn thời gian trong ngày của họ để làm nhiều việc và cần phải sắp xếp thứ tự ưu tiên các trách nhiệm và giao nhiệm vụ khi cần thiết. 

2.3. Kỹ năng máy tính  

Trình độ tin học bao gồm sự kết hợp của kiến ​​thức đánh máy, hệ thống và phần mềm. Giám đốc về tài chính phải có kỹ năng máy tính vững vàng. Vì trách nhiệm công việc của họ bao gồm đánh máy, sử dụng Microsoft Office và các phần mềm dành riêng cho ngành và công ty. 

2.4. Kỹ năng giải quyết vấn đề 

Những kỹ năng này đề cập đến khả năng sử dụng kiến ​​thức, dữ kiện, dữ liệu và lý luận của một cá nhân để đưa ra giải pháp cho vấn đề. Giám đốc về tài chính phải có khả năng suy nghĩ chín chắn và phản ứng phù hợp với các vấn đề tài chính phức tạp. 

2.5. Kỹ năng phân tích

Những kỹ năng quý giá này liên quan đến khả năng phân tích thông tin và áp dụng tư duy logic. Mục đích là để chia nhỏ các vấn đề phức tạp thành các thành phần riêng lẻ và tìm ra các giải pháp chiến lược.

2.6. Kỹ năng toán học  

Ở nơi làm việc, kỹ năng toán học đề cập đến việc thành thạo trong việc phân tích các con số và tính toán. Giám đốc về tài chính giám sát tất cả các khía cạnh của sức khỏe tài chính của một công ty và do đó cần có khả năng xuất sắc trong lĩnh vực này.

3. Các yêu cầu về bằng cấp, chứng chỉ của giám đốc tài chính

Có một số chương trình chứng nhận mà giám đốc tài chính có thể theo đuổi để chứng minh kỹ năng và trình độ của họ trước các nhà tuyển dụng hiện tại và tiềm năng, có thêm kiến ​​thức và nâng cao hơn nữa sự nghiệp của họ. Các chứng nhận phổ biến bao gồm: 

3.1. Chứng chỉ Chuyên gia phân tích tài chính (CFA)  

Hiệp hội Nghiên cứu và Quản lý Đầu tư (AIMR) đưa ra chỉ định cung cấp cho người nhận một nền tảng vững chắc về kỹ năng quản lý danh mục đầu tư và phân tích đầu tư. Để được chỉ định CFA yêu cầu ứng viên phải vượt qua ba cấp độ khác nhau của kỳ thi, có kinh nghiệm tối thiểu hai năm trong lĩnh vực liên quan và trở thành thành viên của Viện CFA. 

giám đốc tài chính
Chứng chỉ CFA yêu cầu ứng viên phải vượt qua ba cấp độ khác nhau của kỳ thi

3.2. Chứng chỉ nghiệp vụ ngân quỹ (CTP)  

Hiệp hội các chuyên gia tài chính đưa ra chỉ định này để xác minh kinh nghiệm trong quản lý tiền mặt và ngân quỹ. Nó bao gồm các chủ đề bao gồm thu thập doanh thu, thanh toán nghĩa vụ, xử lý tiền mặt, quản lý tài khoản, giám sát giao dịch, dự báo và giám sát dòng tiền và phân tích báo cáo tài chính. 

giám đốc tài chính
Chứng chỉ CTP thường có hiệu lực trong ba năm

3.3. Kế toán công chứng (CPA) 

Chỉ định CPA cấp phép cho các chuyên gia kế toán cam kết bảo vệ lợi ích công cộng. CPA có thể cung cấp cho các tổ chức các dịch vụ về thuế, báo cáo tài chính và tư vấn nhằm thúc đẩy việc ra quyết định chiến lược và thúc đẩy tăng trưởng tài chính dài hạn và thành công. 

giám đốc tài chính
Thường phải vượt qua Kỳ thi CPA thống nhất quốc gia để được chứng nhận 

Giám đốc tài chính thường làm việc toàn thời gian trong môi trường văn phòng. Hầu hết các giám đốc về tài chính là những người làm công ăn lương và nhiều người làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần. Các kỹ năng và kinh nghiệm đạt được khi làm nghề này thường chuyển sang các vị trí khác liên quan đến ngành. Điều đó có thể giúp bạn thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao như giám đốc điều hành.